آخرین اخبار : 

عربی (P09)

علائم راهنمایی و رانندگی به عربی(همراه با ترجمه)

دانش آموزان می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به علایم راهنمایی و رانندگی را به زبان عربی دانلود کنند .

داستان مربوط به “درس 2 ” عربی نهم

دانش آموران عزيز پايه نهم از طریق لینک زیر می توانید فایل pdf  داستان مربوط به "درس 2" عربی نهم را دانلود کنید و با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شويد.  

داستان مربوطه به “درس 6” (عربی نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به" درس 6" عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

قواعد کتاب عربی نهم

دانش آموزان پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر ، کل قواعد مربوط به کتاب "عربی نهم"را  دانلود کنند .

داستان مربوطه به “درس 5” (عربی نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به" درس 5" عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به درس 4 (عربي نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به" درس 4" عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به درس 3 (عربي نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به" درس 3 " عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند