آخرین اخبار : 

کار و فناوری (P7)

فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( کاروفناوری هفتم )

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان نقشه کشی را دانلود کنند . - فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 1 ) - فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 2 ) - فیلم تدریس رسم سه نما با نرم افزار در عرض ( 10 دقیقه)

فیلم تدریس پودمان کسب و کار (کاروفناوری هفتم)

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان کسب و کار را دانلود کنند . - فیلم تدریس پودمان کسب و کار

سوالات تئوری مربوط ویندوز

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر ، سوالات تئوری مربوط به ویندوز را دانلود کنند . سوالات به صورت عکس می باشد که به صورت زیپ قرار داده شده است .

آزمون تستی کار و فناوری هفتم (پودمان 1 ،2 ، 3)

از طریق لینک زیر می توانید آزمون تستی پودمان  ۱ ، ۲ ، 3  کتاب کاروفناوری هفتم را دانلود کنید .