آخرین اخبار : 

عربی (P8)

نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هشتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هشتم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هشتم ( نمونه 3) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هشتم ( نمونه 4) ـ ...

آزمون الکترونیکی دروس 1 تا 4 عربی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر ،آزمون الکترونیکی دروس 1 تا 4 عربی هشتم را دانلود کنید

سوالات تستی درس های 1تا 9 (عربی هشتم )

دانش آموزان پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر سوالات تستی درس1 تا 9 عربی هشتم (به صورت درس به درس) را دانلود کنند .

نمونه سوالات ترم اول عربی هشتم

دانش آموزان پایه هشتم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات ترم اول عربی هشتم را دانلود کنید .