داستان مربوطه به “درس 2” عربي هشتم

دانش آموزان عزيز پايه هشتم از طریق لینک زیر می توانید فایل صوتي و  pdf داستان مربوط به “درس 2 ” عربی هشتم را دانلود کنید  و با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شويد.