فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( کاروفناوری هفتم )

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان نقشه کشی را دانلود کنند . – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 1 ) – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 2 ) – فیلم تدریس رسم سه نما با نرم افزار در عرض ( 10 دقیقه)

جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی هفتم)

دانش آموزان پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم را که از چندین منابع جمع آوری و تهیه شده است را دانلود کنند .

نمونه سوالات خرداد ‘مطالعات اجتماعی هفتم’

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات خرداد مطالعات اجتماعی هفتم را دانلود کنید. ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 2)

نمونه سوالات امتحانی ترم اول “مطالعات اجتماعی” هفتم

دانش آموزان عزیز پایه هفتم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی هفتم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی هفتم ( […]

سوالات تئوری مربوط ویندوز

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر ، سوالات تئوری مربوط به ویندوز را دانلود کنند . سوالات به صورت عکس می باشد که به صورت زیپ قرار داده شده است .

نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی هفتم

دانش آموزان عزیز پایه هفتم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی هفتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی هفتم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی هفتم ( نمونه 3) ـ نمونه […]

نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هفتم

دانش آموزان عزیز پایه هفتم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی عربی هفتم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هفتم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هفتم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی هفتم ( نمونه 3) ـ نمونه […]