جامع ترین مجموعه سوالات تستی (مطالعات اجتماعی نهم)

دانش آموزان پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به سوالات تستی مطالعات اجتماعی نهم را که از چندین منابع جمع آوری و تهیه شده است را دانلود کنند .

نمونه سوالات خرداد ‘مطالعات اجتماعی نهم’

دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر نمونه سوالات خرداد مطالعات اجتماعی نهم را دانلود کنید. ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه ۲) ـ نمونه سوالات امتحانی خرداد مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه ۳)

نمونه سوالات امتحانی ترم اول “مطالعات اجتماعی” نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی نهم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی نهم ( […]

کتاب کار ایستگاه ریاضی 9 و آلفا 9

دانش آموزان پایه نهم می توانند از طریق لینک های زیر کتاب کار ایستگاه ریاضی 9 و کتاب کار ریاضی آلفا 9  را ، همراه با نمونه سوالات امتحانی و پاسخ های تشریحی دانلود کنند. ـ دانلود کتاب کار ایستگاه ریاضی 9 ـ دانلود کتاب کار ریاضی آلفا 9

نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی نهم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی نهم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی نهم ( نمونه 3) ـ نمونه […]

نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی عربی نهم را دانلود کنید . ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی نهم ( نمونه 1) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی نهم ( نمونه 2) ـ نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی نهم ( نمونه 3) ـ نمونه […]

نمونه سوالات امتحانی ترم اول زبان انگلیسی نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم را دانلود کنید . ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی نهم (نمونه 1) ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی نهم (نمونه 2) ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی نهم (نمونه 3) ـ […]