اسامی قبولین دبیرستان نمونه دولتی (سالتحصیلی 91-90)

برای مشاهده لیست قبولی های دبیرستان نمونه دولتی (سالتحصیلی 91-90 ) وارد ادامه مطلب بشوید ـ در مجموع 14نفر وارد دبیرستان نمونه دولتی شدند%