مطالبی در مورد فعل ، تشبیه ، گروه اسمی(ادبیات فارسی)

قابل توجه دانش اموزان پایه نهم و هشتم خلاصه ای از مطالب عنوان شده در فوق برنامه ادبیات فارسی (گروه های اسمی ، تشبیه و ارکان تشبیه و همچنین انواع آن ، تقسیم بندی فعل از نظر زمان و انواع فعل ها ، از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد