داستان مربوط به “درس 7” (عربی هشتم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس7″ عربي هشتم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به “درس 6” (عربی هشتم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس6″ عربي هشتم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به “درس 5” (عربی هشتم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 5″ عربي هشتم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به درس 4 (عربي هشتم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 4″ عربي هشتم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

ترجمه و مکالمه مربوط به درس 3 (عربی هشتم)

از طریق لینک زیر می توانید ترجمه و مکالمه مربوط به” درس ۳ ” عربی هشتم را دانلود کنید . با ترجمه داستان و حفظ مکالمه جلسه بعد با آمادگی کامل  سر کلاس حاضر شوید. لینک دانلود ترجمه لینک دانلود مکالمه

داستان مربوطه به “درس 1 ” عربي هشتم

دانش آموزان عزيز پايه هشتم از طریق لینک زیر می توانید فایل صوتي و  pdf داستان مربوط به “درس 1 ” عربی هشتم را دانلود کنید  و با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شويد.  

داستان مربوط به درس 8 عربی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم فایل صوتی داستان زیر را گوش داده و  با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شوید . از طریق لینک زیر می توانید فایل صوتی و  pdf مربوط به درس8 عربی هشتم را دانلود کنید