تشبیه و مصدر (ادبیات فارسی نهم)

از طریق لینک های زیر می توانید مطالب مربوط به تشبیه و مصدر در زبان ادبیات فارسی را دانلود کنید . ـ ارکان تشبیه و انواع تشبیه همراه با مثال ـ انواع مصدر های پر کاربرد زبان فارسی به همراه بن ماضی و مضارع

مطالبی در مورد فعل ، تشبیه ، گروه اسمی(ادبیات فارسی)

قابل توجه دانش اموزان پایه نهم و هشتم خلاصه ای از مطالب عنوان شده در فوق برنامه ادبیات فارسی (گروه های اسمی ، تشبیه و ارکان تشبیه و همچنین انواع آن ، تقسیم بندی فعل از نظر زمان و انواع فعل ها ، از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد