داستان مربوط به “درس 2 ” عربی نهم

دانش آموران عزيز پايه نهم از طریق لینک زیر می توانید فایل pdf  داستان مربوط به “درس 2” عربی نهم را دانلود کنید و با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شويد.  

داستان مربوطه به “درس 6” (عربی نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 6″ عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوطه به “درس 5” (عربی نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 5″ عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به درس 4 (عربي نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 4″ عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند

داستان مربوط به درس 3 (عربي نهم)

از طريق لينك زير مي توانيد داستان مربوط به” درس 3 ” عربي نهم را دانلود كنيد . دانش آموزان تا جلسه بعد ، ترجمه داستان را نوشته و با امادگی کافی سر کلاس حاظر شوند