فیلم های مربوط به درس های 9 و 10 مطالعات نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر فیلم های مربوط به درس های 9 و 10 مطالعات نهم را دانلود کنید

ـ انیمیشن تاریخ ایران دوره صفویه قسمت1

ـ انیمیشن تاریخ ایران دوره صفویه قسمت2

ـ انیمیشن انقراض صفویه و ورود افغانها به ایران