جزوه خلاصه درس های 23-13 مطالعات اجتماعی نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانید از طریق لینک زیر جزوه خلاصه درس های 23-13 مطالعات اجتماعی نهم را دانلود کنید .

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم

ـ جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم ( بخش جغرافیا) ـ جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم ( بخش تاریخ ) ـ جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم ( بخش مدنی )

فیلم های مربوط به درس های 9 و 10 مطالعات نهم

دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانند از طریق لینک زیر فیلم های مربوط به درس های 9 و 10 مطالعات نهم را دانلود کنید ـ انیمیشن تاریخ ایران دوره صفویه قسمت1 ـ انیمیشن تاریخ ایران دوره صفویه قسمت2 ـ انیمیشن انقراض صفویه و ورود افغانها به ایران

فیلم مربوط به وسعت قلمرو حکومت های ایران (مطالعات اجتماعی)

دانش آموزان پایه هشتم و نهم می توانید از طریق لینک زیر فیلم مربوطه به  وسعت قلمرو حکومت های ایران را دانلود کنید .  ـ فیلم مربوط به وسعت قلمرو حکومت های ایران

فیلم لایه های جو زمین(مطالعات اجتماعی نهم)

از طریق لینک زیر می توانید فیلم توضیح کامل صفحات پوسته زمین(مربوط به درس 4 مطالعات اجتماعی نهم) را دانلود کنید .

فیلم صفحات پوسته زمین(مطالعات اجتماعی نهم)

از طریق لینک زیر می توانید فیلم توضیح کامل صفحات پوسته زمین(مربوط به درس 3 مطالعات اجتماعی نهم) را دانلود کنید .

فیلم های مربوط به درس دوم (مطالعات اجتماعی نهم)

از طریق لینک های زیر می توانید فیلم های مربوط به درس دوم مطالعات نهم را دانلود کنید ـ صدای حرکت زمین در فضا ـ فصلها چطور به وجود می آیند؟‬ ـ اختلاف ساعت

فیلم های مربوط به درس اول (مطالعات اجتماعی نهم)

از طریق لینک های زیر می توانید فیلم های مربوط به درس اول مطالعات نهم را دانلود کنید ـ سرعت گردش سیارات منظومه شمسی ـ ما در کجای جهان هستی قرار داریم ـ اندازه سیارات