نمونه سوالات امتحانی ترم اول زبان انگلیسی هفتم

دانش آموزان عزیز پایه هفتم از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی هفتم را دانلود کنید .

ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی هفتم (نمونه 1)

ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی هفتم (نمونه 2)

ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی هفتم (نمونه 3)

ـ نمونه سوال امتحانی ترم اول زبان انگلیسی هفتم (نمونه 4)