فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( کاروفناوری هفتم )

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر فیلم تدریس پودمان نقشه کشی را دانلود کنند . – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 1 ) – فیلم تدریس پودمان نقشه کشی ( بخش 2 ) – فیلم تدریس رسم سه نما با نرم افزار در عرض ( 10 دقیقه)

سوالات تئوری مربوط ویندوز

دانش آموزان عزیز پایه هفتم می توانند از طریق لینک زیر ، سوالات تئوری مربوط به ویندوز را دانلود کنند . سوالات به صورت عکس می باشد که به صورت زیپ قرار داده شده است .